Polish VACC - Community Forums
Regulamin forum Polish VACC - Wersja do druku

+- Polish VACC - Community Forums (https://pl-vacc.org.pl/mybb)
+-- Dział: Forum Główne (https://pl-vacc.org.pl/mybb/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Ogłoszenia dla użytkowników (https://pl-vacc.org.pl/mybb/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Wątek: Regulamin forum Polish VACC (/showthread.php?tid=35)Regulamin forum Polish VACC - Radek Fijalkowski - 1304822 - 02-21-2020

REGULAMIN FORUM POLISH VACC
z dnia 21 lutego 2020 r.

§1 - PRZEPISY OGÓLNE

1. Forum Polish VACC jest oficjalnym nośnikiem Polish VACC, organizacji wchodzącej w skład dywizji europejskiej (VATEUD), regionu europejskiego (VATEUR) sieci VATSIM.
2. Dostęp do forum posiadają osoby, które zarejestrowane są w sieci VATSIM, tzn. legitymują się ważnym certyfikatem i mają możliwość zalogowania się poprzez system VATSIM SSO.
3. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie do przepisów VATSIM Code of Conduct, VATSIM Code of Regulations, VATEUD Policy oraz Konstytucji Polish VACC i przepisów tożsamych.
4. Poszczególne działy mogą posiadać odrębne zasady. W takim przypadku stanowią one przepisy uzupełniające do niniejszego regulaminu.

§2 - UŻYTKOWNICY

1. Każdy użytkownik, który dokonał logowania poprzez system VATSIM SSO na niniejsze forum staje się użytkownikiem zarejestrowanym. Użytkownicy zarejestrowani mają prawo do tworzenia wątków, odpowiadania w nich, a także innych aktywności przewidzianych dla użytkowników zarejestrowanych, tj. głosowania w ankietach i tym podobnych.
2. Poszczególnie użytkownicy zarejestrowani mogą także otrzymać na mocy decyzji administratora dostęp do zamkniętych działów forum, jeżeli jest to niezbędne do wykonywanych przez nich funkcji, np. funkcji moderatora.
3. Kontrolerzy aktywni oraz nieaktywni Polish VACC otrzymują dostęp do specjalnie wyznaczonej strefy kontrolerów na forum.
4. Osoby szkolące się w szkole kontrolerów Polish VACC otrzymują dostęp do specjalnego działu Szkoły Wirtualnych Kontrolerów.
5. Administrator może powołać specjalne grupy osób, które wykazują się ponadprzeciętną wiedzą i aktywnością w danym zakresie. Osoby wchodzące w skład grupy otrzymują specjalne zadania i specjalny tytuł (np. osoba wyróżniająca się ponadprzeciętną wiedzą z zakresu technicznego działania symulatora i aktywnie pomagająca innym użytkownikom w rozwiązywaniu problemów technicznych może zostać wcielona do grupy działu technicznego i otrzymać stosowny tytuł eksperta).
6. Za użytkowanie forum nie pobiera się żadnych opłat.

§3 - ADMINISTRACJA

1. Głównym Administratorem forum jest Dyrektor Polish VACC.
2. Główny Administrator forum powołuje Administratora Pomocniczego.
3. Administratorem Technicznym forum jest Menadżer ds. Technicznych Polish VACC (ACCPL5).
4. Nad porządkiem i przestrzeganiem regulaminu na forum czuwają: zespół moderatorów i zespół administratorów.
5. W skład zespołu administratorów wchodzą: Główny Administrator, Administrator Pomocniczy, Administrator Techniczny.
6. W skład zespołu moderatorów wchodzą: Moderatorzy Globalni i Moderatorzy Działów.
7. Zespół moderatorów powoływany jest na czas nieokreślony przez zespół administratorów.

§4 - PUBLIKOWANIE

1. Administracja forum nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na forum. Treści podpisane są autorem i to on odpowiedzialny jest za treść swojego wpisu.
2. Użytkownicy nie mogą rościć sobie praw do treści zamieszczonych na forum, a wykorzystanych przez inne osoby. Wszelkie spory powstałe w tym zakresie rozstrzygane są między użytkownikami.
3. Na forum zabrania się:
a. publikowania treści powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe,
b. publikowania treści pornograficznych, nawołujących do postaw rasistowskich, faszystowskich, antysemickich oraz innych ustrojów uważanych za szkodliwe,
c. publikowania treści obrażających, dyskryminujących i atakujących poszczególne grupy społeczne, czy osoby,
d. publikowania treści pochodzących z nielegalnego źródła, w tym z kradzieży, pirackich itp.,
e. publikowania treści sprzecznych z polskim prawem powszechnym.
f. publikowania spamu, treści reklamowych (bez zezwolenia administracji).
4. Każdy użytkownik przed publikacją winien sprawdzić, czy wpis, który chce umieścić mieści się w tematyce danego działu/kategorii. Obowiązany jest także do zweryfikowania czy w ostatnim czasie nie pojawił się już podobny wpis.
5. Każdy wpis publikowany na forum winien być napisany zwięźle, na temat i w sposób wyczerpujący. Ton wypowiedzi powinien być życzliwy i kulturalny.
6. Każdy wpis publikowany na forum musi być poprawny gramatycznie i ortograficznie, napisany w sposób zrozumiały dla innych użytkowników.
7. Poszczególne działy i kategorie mogą posiadać odrębne zasady publikowania, które stanowią uzupełnienie tej części. W przypadku, kiedy takie zasady obowiązują należy się do nich bezwzględnie podporządkować.

§5 - NARZĘDZIA ADMINISTRACYJNE/MODERACYJNE

1. W celu utrzymania porządku na forum zespół administratorów i moderatorów stosuje narzędzia administracyjne.
2. Narzędziami administracyjnymi są:
a. edycja postów,
b. blokowanie wątków,
c. przenoszenie wątków,
d. wydzielanie postów,
e. przenoszenie wątków do kosza/archiwum,
f. usuwanie postów.
3. W stosunku do użytkowników naruszających reguły mogą być stosowane kary:
a. ostrzeżenie (o wartości procentowej; 100% = blokada dostępu do forum, tzw. "ban"),
b. zawieszenie czasowe,
c. blokada dostępu do forum.
4. Administracja stosuje narzędzia administracyjne i moderacyjne oraz kary według własnego uznania, stosownie do wagi popełnionego przewinienia.
5. Od zastosowanego narzędzia administracyjnego oraz kary przysługuje odwołanie do Głównego Administratora forum, który wydaje ostateczną decyzję (podtrzymuje lub uchyla poprzednią).
6. Do stosowania tych narzędzi i kar uprawnieni są jedynie Administratorzy i Moderatorzy.

§6 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powyższy regulamin może być zmieniany w dowolnym czasie. W przypadku zmiany regulaminu, Administratorzy zobowiązani są do powiadomienia użytkowników. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu należy o fakcie tym powiadomić Głównego Administratora, który dokonuje zablokowania dostępu do forum.
2. Wszelkie niejasności i spory rozstrzyga Główny Administrator forum.